Jag är en 25-årig mamma, processkötare och blivande sjukskötare som kommunicerar på båda inhemska språken. Jag verkar som SDP aktiv i kommunalpolitiken i Hangö i olika förtroendeuppdrag, ersättare i stadsstyrelsen, medlem i tekniska nämnden och styrelsemedlem i Oy Hansea DC Ab (Hangö turistbyrå).

Ajatuksia / Tankar

Miljö och klimat är

Miljö- och klimatpolitiken bör vara hållbar. Så garanterar man rättvisa och jämställdhet mellan generationerna. Jag bor i Finlands sydligaste stad, och för mig är det verkligen viktigt att också kommande generationer får njuta av Finlands Read more…

Välmående är  

Yleisturva-modellen som SDP för fram innebär kvalitativa social- och hälsovårdstjänster och möjligheter att ha en hobby. Kultur och motion ökar bevisligen lycka. Fysiskt välmående ökar psykiskt välmående och förebygger problem med mental ohälsa. Skyddsnät behöver Read more…

Utbildning är

Utbildning är  en investering i framtiden, i ekonomin och i tt välmående samhälle. Utbildningen börjar med småbarnspedagogiken och sträckeer sig över alla utbildningsstadier ända till högskolestadiet. Utbildningen bör vara av god kvalitet,jämlik och beakta annorlunda Read more…

Varför till riksdagen

Jag är en 25-årig mamma, processkötare och blivande sjukskötare som kommunicerar på båda inhemska språken. Jag verkar som SDP aktiv i kommunalpolitiken i Hangö i olika förtroendeuppdrag, ersättare i stadsstyrelsen, medlem i tekniska nämnden och Read more…