Varför till riksdagen

Jag är en 25-årig mamma, processkötare och blivande sjukskötare som kommunicerar på båda inhemska språken. Jag verkar som SDP aktiv i kommunalpolitiken i Hangö i olika förtroendeuppdrag, ersättare i stadsstyrelsen, medlem i tekniska nämnden och styrelsemedlem i Oy Hansea DC Ab (Hangö turistbyrå). Jag kandiderar i riksdagsvalet för att jag Read more…