Utbildning är  en investering i framtiden, i ekonomin och i tt välmående samhälle. Utbildningen börjar med småbarnspedagogiken och sträckeer sig över alla utbildningsstadier ända till högskolestadiet. Utbildningen bör vara av god kvalitet,jämlik och beakta annorlunda elever. Utbildningen bör vara gratis.

Småbarnspedagogiken

Den subjektiva rätten till dagvård bör bevaras. Det lönar sig att göra småbarnspedagogikens gruppstorlek mindre, för stora grupper är en säkerhetsrisk för barnen. Dagvårdsavgifterna bör graderas kännbart, det sporrar till arbete och underlättar att arbeta för dem som har familj.

Grundskolan

Grundskolan var Finlands stolthet. Vi behöver en radikal förnyelse av undervisningen. I låg- och högstadieskolor måste uppmärksamhet fästas vid gruppstorlekarna. Det borde vara möjligt att planera och förverkliga individuell inlärning. I undervisningen måste man uppmärksamma annorlunda elever och tillämpa skräddarsydda läro- och inlärningsmetoder. Att utnyttja digitalisering är en tilläggsresurs, men den kan inte ersätta närundervisning. Man måste värdesätta grundskolelärarnas yrkeskunskap.

Andra stadiet

Förlägningen av läroplikten var en viktig reform och en jämlikhetsgärning, vars fördelar överväger kostnaderna. Med denna utvidgning växer ungas möjligheter att lyckas i arbetslivet. Yrkesutbildningen bör marknadsföras effektivare och hitta nya läro- och inlärningsmetoder som motiverar unga. Vi behöver kunniga yrkesmänniskor inom alla delområden av vårt samhälle. Yrkesutbildningen måste få både mera närundervisning och resurser.

Högskolor

Grundfinansieringen till både universitet och yrkeshögskolor bör ökas, det är oundvikligt med tanke  på Finlands framtid och internationella framgång. Vi behöver utbildat kunnande för både grundforskningen och för industrin och handeln. Finland borde marknadsföra sig som ett expertsamhälle med hög profil. Vi bör uppmuntra människor att utbilda sig och samtidigt skapa förutsättningar att lyckas för innovativa, utbildade personer. Uppehållstillstånd för utländska högskolstuderande efter examen bör ändras till fyra år. Möjligheten till livslångt lärande och tilläggsstudier bör stödas och göras tillgängligt för alla.


0 Comments

Lämna ett svar

Avatar placeholder

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *