Miljö- och klimatpolitiken bör vara hållbar. Så garanterar man rättvisa och jämställdhet mellan generationerna. Jag bor i Finlands sydligaste stad, och för mig är det verkligen viktigt att också kommande generationer får njuta av Finlands vackra och rena natur. Att sträva till klimatmålen är den viktigaste miljöpolitiska utmaningen. Att naturens mångfald bevaras är ett viktigt mål som vi bör koncentrera oss på. Tyglandet av klimatförändringen bör göras som globalt samarbete.

Klimat- coh miljöpåföljder måste beaktas i allt beslutsfattande. Man bör lyssna på experter. Experternas åsikter måste beaktas så att man kan förverkliga en hållbar bekämpning av klimatförändringen. Finland bör hålla sitt mål om koldioxidneutralitet till år 2035. Man bör eftersträva att övergå till miljövänligare fortskaffningsformer, såsom spårtrafik. Att bygga tvåspåriga järnvägsnät mellan större städer skulle löna sig, då kunde spårtrafiken bli ett potentialt alternativ till flygtrafiken.

Miljöskyddets resurser måste styras till förnybara energiformer. Offentliga investeringar och företagsstödsystem borde gynna samfund och företag som förbundit sig till utsläppsmålen. Beskattningen borde förnyas, så att den motiverar alla aktörer att eftersträva utsläppsminskningar. Miljöskyddets kostander bör riktas förnuftigt och rättvist.


0 Comments

Lämna ett svar

Avatar placeholder

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *