Jag är en 25-årig mamma, processkötare och blivande sjukskötare som kommunicerar på båda inhemska språken. Jag verkar som SDP aktiv i kommunalpolitiken i Hangö i olika förtroendeuppdrag, ersättare i stadsstyrelsen, medlem i tekniska nämnden och styrelsemedlem i Oy Hansea DC Ab (Hangö turistbyrå).

Jag kandiderar i riksdagsvalet för att jag tycker att det borde finnas mera unga i riksdagen, och att vi tillsammans med andra åldersgrupper kunde göra goda beslut för Finlands och finländarnas bästa. Jag har varit intresserad av politik och samhälleliga frågor allt sedan högstadiet, och det har bara varit en tidsfråga när jag skall ge mig in i politiken. Trots min unga ålder har jag sett och upplevt en hel del, i synnerhet  under min sjukskötarstudietid.

Viktiga teman för mig är hälsovård, utbildning och att bekämpa ojämlikhet. Det finns många sorters ojämlikhet och också många bakomliggande faktorer. Ojämlikheten kan minskas genom att se till att samhällets tjänster fungerar och att de ges i rätt tid.

Situationen inom hälsovården i Finland anser jag att är oroväckande. Vårdskulden har uppstått delvis på grund av koronapandemin, men problem har kunnat skönjas redan en längre tid. Den finländska hälsovården borde ge orsak till stolthet, men det gör den inte längre och problemet måste lösas. Genom att satsa på utbildningens kvalitet kan vi påverka framtiden så att Finland förblir livskraftigt och konkurrenskraftigt. Nedskärningar i utbildningen syns redan nu, i synnerhet inom andra stadiets yrkesutbildning och inom universitetsutbildningen.


0 Comments

Lämna ett svar

Avatar placeholder

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *