Koulutus on investointi tulevaisuuteen, talouteen ja hyvinvoivaan yhteiskuntaan. Koulutus alkaa varhaiskasvatuksesta ja kattaa kaikki koulutustasot aina korkeakoulutasolle. Koulutuksen tulee olla laadukasta, tasa-arvoista ja ottaa huomioon erilaiset oppijat. Koulutuksen tulee olla maksuton.

Varhaiskasvatus

Subjektiivinen päivähoito-oikeus tulee säilyttää. Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja kannattaa pienentää, koska suuret ryhmäkoot ovat riski lasten turvallisuudelle. Päivähoitomaksuja tulee porrastaa tuntuvasti, koska se parantaa työn tekemisen kannusteita ja helpottaa perheellisten työssäkäyntiä.

Peruskoulu

Peruskoulu oli Suomen ylpeyden aihe. Tarvitsemme opetuksen radikaalia uudistamista . Ala- ja yläkoulussa tulee huomioida opetusryhmien koot. Yksilöllisten oppimispolkujen suunnittelu ja toteuttaminen olisi oltava mahdollista. Opetuksessa pitää huomioida erilaiset oppijat ja soveltaa heihin räätälöityjä opetus ja oppimismetodeja. Digitaalisuuden hyödyntäminen on lisäapu, mutta sillä ei voi korvata lähiopetusta. Peruskouluopettajien ammattitaitoa tulee arvostaa.

Toinen aste

Oppivelvollisuusiän laajennus oli tärkeä uudistus ja tasa-arvoteko, josta saadut hyödyt kattavat kustannukset. Tämä laajennus kasvattaa nuorten mahdollisuuksia menestyä työelämässä. Ammatillista koulutusta tulee markkinoida tehokkaammin ja löytää hyviä, nuoria motivoivia opetus- ja oppimismenetelmiä. Tarvitsemme osaavia ammattitaitoisia ihmisiä yhteiskuntamme kaikilla osa-alueilla.

Ammatilliseen opetukseen on lisättävä sekä lähiopetusta että resursseja.

Korkeakoulut

Perusrahoitusta sekä yliopistoille että ammattikorkeakouluille tulisi lisätä, koska Suomen tulevaisuuden ja kansainvälisen menestymisen kannalta se on välttämätöntä. Tarvitsemme koulutettua osaamista sekä perustutkimukseen että teollisuuden- ja kaupan aloille. Suomen tulisi markkinoida itseään korkean profiilin osaajayhteiskuntana. Meidän tulee kannustaa ihmisiä kouluttautumaan ja samalla luoda menestyksen edellytyksiä innovatiivisille, koulutetuille ihmisille. Ulkomailta tulleiden korkeakouluopiskelijoiden oleskelulupa valmistumisen jälkeen, pitää muuttaa neljäksi vuodeksi. Elinikäisen oppimisen ja lisäkouluttautumisen mahdollisuuksia pitäisi tukea ja sen tulisi olla mahdollista kaikille.

Categories: Minusta

0 Comments

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *